Lovgivning

Regjeringen har fastsatt nytt regelverk i 2018 for små elektriske kjøretøy, som blant annet innebærer at aldersgrensen fjernes. Dette gjelder for hoverboard/ståbrett, selvbalanserende kjøretøy som Segway og andre små, elektriske kjøretøy. Av trafikksikkerhetshensyn er vekten på slike kjøretøy begrenset opp til 70 kilo, inkludert batteri. 

Ståhjuling

Ståhjulinger likestilles lovlig på lik linje som for vanlige sykler. det blir de samme reglene for alle slike kjøretøy som for sykkel.

 • Tillat på områder hvor man kan sykle å gå.
 • Påkrevd front og baklys – reflekser
 • Stilles krav til bremsekraft
 • Må ha signalhorn eller signalklokke
 • Ingen aldersgrense
 • Ingen krav om hjelm eller obligatorisk opplæring
 • Kan ikke kjøres fortere enn 20 km/t
 • Maks vekt på transportmiddel inkl. batteri er 70 kg (Ekskludert fører)
 • Bredden skal ikke overstige 85 cm og lengden skal ikke overstige 120 cm
Elektrisk Sparkesykkel

Ståhjulinger likestilles lovlig på lik linje som for vanlige sykler. det blir de samme reglene for alle slike kjøretøy som for sykkel.

 • Tillat på områder hvor man kan sykle å gå.
 • Påkrevd front og baklys – reflekser
 • Stilles krav til bremsekraft
 • Må ha signalhorn eller signalklokke
 • Ingen aldersgrense
 • Ingen krav om hjelm eller obligatorisk opplæring
 • Kan ikke kjøres fortere enn 20 km/t
 • Maks vekt på transportmiddel inkl. batteri er 70 kg (Ekskludert fører)
 • Bredden skal ikke overstige 85 cm og lengden skal ikke overstige 120 cm
Tohjuling

Ståhjulinger likestilles lovlig på lik linje som for vanlige sykler. det blir de samme reglene for alle slike kjøretøy som for sykkel.

 • Tillat på områder hvor man kan sykle å gå.
 • Påkrevd front og baklys – reflekser
 • Stilles krav til bremsekraft
 • Må ha signalhorn eller signalklokke
 • Ingen aldersgrense
 • Ingen krav om hjelm eller obligatorisk opplæring
 • Kan ikke kjøres fortere enn 20 km/t
 • Maks vekt på transportmiddel inkl. batteri er 70 kg (Ekskludert fører)
 • Bredden skal ikke overstige 85 cm og lengden skal ikke overstige 120 cm
El-sykler

Lurer du på hva lovgivningen er rundt elsykler? Vi har svarene du trenger å vite. Generelt sett skal alle El-sykler oppfylle krav rundt bremser, ringeklokke, lys, refleks og nominell effekt.

Kilder brukt her er:

Er det påbudt hjelm?

Nei, men vi anbefaler på det sterkeste at du bruker en hjelm.

Hva er maks tillatt nominell effekt og hastighet?

 • 0,25 kW og motoren skal kobles automatisk av ved hastigheter over 25 km/t. Det finnes unntak:
 • Sykler med to sitteplasser som er lånt ut av NAV kan ha en nominell effekt på maks 0,5 kW
 • Sykler med tre hjul og tre eller flere sitteplasser kan ha en nominell effekt på 0,5 kW.
 • Hjelpemotoren kan alene gi opp til 6 km/t

Er det lovlig å bruke barnesete på el-sykkelen?

El-sykkel kan brukes på lik linje som vanlige elsykler. Det betyr at du kan også benytte barnesete under syklingen.

El-moped
 • Alle kjøretøy som er godkjent i Norge kan kjøres på offentlige veier
 • Elektriske mopeder likestilles lovlig på lik linje med vanlige mopeder
 • Man må være 16 år for å kjøre dem
 • Man må ha sertifikat AM 146 for moped
 • Hjelm er påkrevd
 • 2 eller flere personer er ikke tillatt
 • Kan kun kjøre maks 45 km/t

Små elektriske kjøretøy blir likestilt med
sykkel
Pressemelding | Dato: 10.04.2018
| Nr: 49/18

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen. Nå forenkler vi regelverket for små elektriske kjøretøy, som el-
sparkesykler og ståhjulinger. De ligner mye på sykkel med tanke på bruksområde. Derfor likestiller vi nå slike kjøretøy. De skal nå kunne
brukes på samme områder og under samme vilkår. Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter, sier samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen. Regjeringen har i dag fastsatt nytt regelverk for små elektriske kjøretøy.

Ingen aldersgrense
– Denne regjeringen vil forenkle regelverk og fjerne unødvendige forbud. I 2014 gjorde regjeringen bruk av selvbalanserende kjøretøy lovlig i Norge. Nå tar vi nye
skritt og endrer regelverket slik at også andre små elektriske kjøretøy tillates, og det blir de samme reglene for alle slike kjøretøy som for sykkel. Det blir ingen
aldersgrense, og man kan bruke de samme områdene som syklende og gående, sier Solvik-Olsen.

Klassifisering som sykkel vil innebære at det ikke er godkjenningsplikt, og heller ingen registreringsplikt eller forsikringsplikt. Brukeren har ansvaret for at kjøretøyet
oppfyller vilkårene for å kunne anses som sykkel.

Samme aktsomhetskrav som syklistene
Reglene om særlig aktsomhet overfor andre trafikanter når kjøretøyet brukes på eksempelvis fortau eller gangveg, skal også gjelde for brukere av små el-kjøretøy.
Av trafikksikkerhetshensyn er vekten på slik kjøretøy begrenset oppad til 70 kilo, inkludert batteri. Bredden skal ikke være over 85 cm, lengden ikke over 120 cm, og
maksimal hastighet ikke over 20 kilometer i timen. De tekniske kravene tilsvarer i hovedsak de som har vært gjeldende for selvbalanserende kjøretøy
Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende som for sykkel. Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres. Det er ikke krav om bruk av hjelm eller obligatorisk opplæring. – Selv om det ikke er krav om bruk av hjelm, vil jeg oppfordre alle som ferdes på både sykkel og små elektriske kjøretøy til å bruke hjelm, kjøre forsiktig og ta hensyn
til andre trafikanter, spesielt overfor gående, sier Solvik-Olsen.

Linker til sider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Fra-1-juli-kan-du-kjore-selvbalanserende-kjoretoy-i-
Norge/id762908/

https://www.regjeringen.no/contentassets/f98f2c6a883e4ca1a3874d0c6326fe3e/endringer_selvbal
anserende_juni2014b.pdf